پلی آلومینیوم کلرید (PAC)

پلی آلومینیوم کلراید PAC) مایع( یک ماکرومولکول معدنی با خاصیت منعقد کنندگی بسیار قوی و عملکرد سریع می­باشد که به طور گسترده در تصفیه آب، بویژه آبهای سطحی کاربرد دارد و به منظور جداسازی و استخراج ناخالصی­های آب مانند مواد معلق، رنگ، بو، چربی، فلزات سنگین و سایر آلودگی­ها مورد استفاده قرار می­گیرد. این ماده در صنایع متنوع دیگر مانند صنایع معدنی، صنایع غذایی و بهداشتی نیز کاربرد دارد.

Share on

ویژگی ها

پلی آلومینیوم کلراید (PAC) در مقایسه با سایر منعقدکننده­ها دارای مزایای زیر می باشد.

– تولید لجن کمتر بدلیل تشکیل فلاکهای متراکم و مصرف کمتر منعقد کننده.

– عدم نیاز به تنظیم کننده pH بدلیل ایجاد تغییرات اندک در این پارامتر.

– کیفیت و شفافیت بالای آب تصفیه شده.

صرفه­جویی در هزینه­های عملیاتی بدلیل کاهش مقدار مصرف منعقدکننده و کمک منعقد کننده.

– افزایش سرعت ته نشینی، کاهش حجم لجن و استفاده بهتر از فیلترها.

– عملکرد مناسب این منعقد کننده در دمای کم.

– در محدوده pH از ۵ تا ۹ قابلیت عملکرد منعقدسازی و زلال­سازی مناسب دارد.

– به دلیل بهبود انعقادسازی باعث کاهش آلومینیوم باقی مانده در آب و ته­نشینی آن و سایر فلزات سنگین می­شود.

– کاهش مقدار مورد نیاز از پلی­الکترولیت به عنوان ماده­ی کمک منعقد کننده.

– راحتی در کاربرد به دلیل مایع بودن.

مهندس دیزجی ۰۹۳۰۷۱۰۹۴۶۹