فوریه 2, 2024
باتری

باتری

باتری یک سیستم الکتروشیمیایی است که انرژی الکتریکی را به شکل انرژی شیمیایی در ساختار مواد الکترواکتیو ذخیره می کند و در صورت نیاز به عنوان […]
دسامبر 15, 2023
هضم نمونه به کمک مایکروویو و مخازن هضم ماکروویو

هضم نمونه به کمک مایکروویو و مخازن هضم ماکروویو

هضم نمونه به کمک مایکروویو و مخازن هضم ماکروویو تعیین عناصر در فرایند‌های آنالیز عنصری به طور کلی شامل مراحل به هم پیوسته مانند نمونه برداری، […]
آگوست 11, 2023
استخراج فاز جامد

استخراج فاز جامد

استخراج فاز جامد استخراج فاز جامد (SPE) یک تکنیک آماده‌ سازی نمونه با استفاده از یک جاذب جامد است که معمولاً در داخل کارتریج  یا روی […]