تماس با ما

تلفن

آدرس : کیلومتر ۱۷ اتوبان تهران کرج، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تماس : ۰۹۳۰۷۱۰۹۴۶۹ مهندس دیزجی

ایمیل : nanosizegroup@gmail.com

info@nanosizegroup.com

مهندس دیزجی ۰۹۳۰۷۱۰۹۴۶۹